Gebruiksvoorwaarden

Deze website is eigendom van Gino Lasoen, zaakvoerder van 'Beeldhuis'.
Kon. Astridstraat 34, 8210 Veldegem, België
Telefoon: 050/ 27 88 40
E-mail: info@beeldhuis.com
Ondernemersnr: BTW BE 0648 408 376

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

Copyright Beeldhuis 2000 - 2015

Alle beelden genomen door Beeldhuis, zijn beschermd door de wet op het copyright. Dit geldt voor alle foto's die wij genomen hebben, ongeacht de manier van verspreiden of de vorm waarin ze geleverd zijn.
 
Geen enkele foto mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, foto van foto, of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Beeldhuis. Krijgt u toelating dan moet ten allen tijde de naam en onze website als volgt vermelden: Beeldhuis – www.beeldhuis.com
 
Bij misbruik worden schadeclaims ingediend !

Beperking van aansprakelijkheid
 
De informatie op deze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
 
Beeldhuis levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Beeldhuis de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Beeldhuis kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
 
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.
 
De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Beeldhuis geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
 
Beeldhuis kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
 
De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
 
Beeldhuis verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.
 
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brugge bevoegd.